Vuosikertomus
2017

Merkittävä
tulosparannus
2017

  • Vahva kasvu jatkui 2017
  • Liikevoitto nelinkertaistui
  • Jatkuvien palveluiden osuus nousi yli 40 prosenttiin myyntikatteesta

ZF-VSK17_meta_avainluvut_liikevaihtoZF-VSK17_meta_avainluvut_myyntikate

ZF-VSK17_meta_avainluvut_liikevoitto_19.3ZF-VSK17_meta_avainluvut_tulos_19.3ZF-VSK17_meta_avainluvut_henkilosto

LUVUT: 2013-2014 FAS,  2015-2017 IFRS    * sisältää 0,12 euroa laskennallista verosaamista

Lataa vuosikertomus PDF
Tuomas Airisto

Kokonaisuutena vuosi 2017 meni tarkasti suunnitelmiemme mukaisesti sekä kasvun että kannattavuuden osalta.

Kasvun moottoreina ovat toimineet ulkoistukset ja jatkuvat palvelut sekä digitaalisen markkinoinnin ja palveluiden hyvä kehitys. Perinteisemmän markkinointiviestinnän palveluiden osuus liikevaihdosta ja myyntikatteesta vähentyi vuoden 2017 aikana lähinnä henkilövaihdosten myötä, mutta uskomme myös näiden palveluiden kääntyvän taas kasvuun vuonna 2018.

Olemme vuoden 2017 aikana kehittäneet ketterää toimintamalliamme, laajentaneet toimintaamme Ouluun ja Jyväskylään sekä valmistelleet johtamisrakenteen muutoksia seuraavaa kasvuvaihetta varten. Muutamat henkilöstövaihdokset saattavat aiheuttaa vielä vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen aikana pientä viivettä myynnin kasvattamisessa. Uskomme kuitenkin, että vuoden 2018 alun aikana saamme organisaatiomme taas hyvään orgaanisen kasvun vauhtiin.

Olemme saaneet rakennettua lähes valtakunnallisen peiton Suomessa ja keskitymme orgaaniseen kasvun toteuttamiseen Suomessa. Toteutamme vuoden 2018 aikana mahdollisesti vielä muutaman pienen yritysoston Suomessa valtakunnallisen peiton täydentämiseksi. Lisäksi tutkimme mahdollisuuksia kasvun vauhdittamiseksi myös Suomen ulkopuolelta etenkin digitaalisten palveluiden osalta.

Käynnistimme neljä keskeistä koko yhtiön toimintaa koskevaa kehityshanketta vuoden 2017 lopulla. Hankkeet liittyvät myynnin, toimintatapojemme, digikyvykkyyksien ja kulttuurin kehittämiseen. Näiden hankkeiden tavoitteena on kasvattaa Zeeland Familystä digitaalista ja ketterää luovaa markkinoinnin palvelutoimistoa. Näin voimme jatkossakin toimittaa asiakaslupauksemme mukaisesti aina parhaita ratkaisuja, ilman rajoja.

Tuomas Airisto
,
toimitusjohtaja