Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. REKISTERINPITÄJÄ

Zeeland Family Oyj (jäljempänä “Zeeland Family“)
Y-tunnus: 2018481-2
Osoite: Ruoholahdenkatu 23, 00180 Helsinki
Puhelin: 010 231 9000

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Hallintojohtaja Kaisu Kaija
Puhelin: 010 231 9000
Sähköposti: kaisu.kaija@zeelandfamily.fi

3. REKISTERIN NIMI

Zeeland Familyn asiakas- ja markkinointirekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietoja käsitellään seuraavia tarkoituksia varten, tähän kuitenkaan tyhjentävästi rajoittumatta:

 • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
 • laskutus
 • palveluista ja tuotteista tiedottaminen
 • markkinointiviestintä, myös suoramarkkinointi
 • mielipide‐ ja markkinatutkimuksien sekä tuotekehitystyön toteuttaminen
 • suoramarkkinointikieltojen ylläpito

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

 • Etu- ja sukunimi
 • Yhteystiedot (sähköpostiosoite ja puhelinnumero)
 • Titteli sekä operatiivinen ja hankinnallinen vastuualue
 • Tiedot henkilön ilmoittamista markkinointiluvista ja -kielloista
 • Yrityksen nimi
 • Yrityksen yhteystiedot
 • Yrityksen toimiala

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään pääasiassa rekisteröidyltä itseltään Zeeland Familyn internet-sivujen kautta. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös Zeeland Familyn konserniin kuuluvien yhtiöiden rekistereistä kuten myös julkisista ja kaupallisista rekistereistä.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Rekisteristä ei tehdä säännönmukaisia luovutuksia.

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin rekisterinpitäjältä ulkopuolisille yrityksille. Tietojen käsittelemisessä käytettävät palvelimet ja muut tekniset apuvälineet voivat olla rekisterinpitäjän käyttämän ulkopuolisen palveluntarjoajan omistuksessa ja hallinnassa. Tiedot sijaitsevat palveluntarjoajasta riippuen Suomessa tai Suomen rajojen ulkopuolella Zeeland Familyn käyttämien palveluiden omistajien tietovarastoissa. Ne voivat myös olla EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteri on suojattu ulkopuolisten käytöltä. Rekisteriin pääsy on ainoastaan henkilöillä, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä. Rekisterin käyttö on suojattu palomuurein, henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.